Garantii tingimused

Akvaariumi tasuta garantii sisaldab

 • defektiga silikoonühenduste remont
 • spetsialisti visiiti ja transpordi kulu

Akvaariumivalmistaja ei kohustu katma tekkinud kahjusid, mis on tingitud akvaariumist välja voolanud vee tõttu (nt. varakindlustusleping).

Meie valmistatud akvaariumite klaaside paksused valitakse arvestades veemahu survet seina- ning põhjaklaasidele eraldi. See tehnoloogia jätab akvaariumiklaasid pingevabaks.

Akvaariumi aluspind peab olema loodis, jäik, sile ja tasane.

Aluse konstruktsioon ja materjalid peavad kandma vähemalt 2x veega täidetud akvaariumi kaalu.

Akvaariumi täitmine veega peab toimuma vastavalt ettekirjutusele.

Kõigi meie poolt valmistatud akvaariumite ühenduskohtade veepidavusele kehtib 2 aastane garantii.

Garantii alguseks on müügipäev.

Garantii alla EI KUULU

Akvaariumiklaasi või silikoonühenduste

 • mehhaanilised vigastused (läbivad nõeltorkeavad, kriimustused, lõiked, löögid jne.)
 • purunemine vale aluse konstruktsiooni valiku tõttu v.a. kui meie oleme kiitnud aluse heaks
 • purunemine akvaariumialuse või põranda vajumise tõttu
 • purunemine akvaariumi ülekuumenemise või jäätumise tõttu
 • purunemine akvaariumi aluspinna paisumise tõttu
 • purunemine akvaariumi valesti veega täitmise tõttu.
 • purunemine alusmati kasutamata jätmise tõttu.

Kõigile akvaariumi tarvikutele kehtib garantii vastavalt tootjate poolt määratud tähtaegadele ja tingimustele.

Võta ühendust

  Nimi *
  E-post *
  Teade